Trampa dressin genom Tornedalen

Denna aktivitet har upphört på grund av att naturen har tagit över järnvägen.